Kā pārdod

Pārdot preces portālā ani.lv ir ļoti vienkārši.

1. Ir nepieciešams veikt veikala reģistrāciju, uzspiežot pogu „IENĀKT”, kura atrodas augšējā labajā sturī.

2. Izvēlēties sarkanu pogu REĢISTRĀCIJA.

3. Kā loginu iesākam izmantot veikala nosaukumu. Norādiet jūsu e-pastu un izdomājiet paroli profila pieklūvei.

4. Izvēlēties registrēt veikalu.

5. Ievadiet datus par jūsu veikalu. Ielādēt preces veikalā ir iespējams gan manuālī, gan ar XML faila palīdzību.

Sīkāku informāciju par xml formātu Jūs varat saņemt rakstot uz e-pastu info@ani.lv.

Jūsu veikala dati tiks pārbaudīti un aktivizēti 1-2 darba dienu laikā.

Meneša maksa par veikalu izvietošanu atkarīga no preču skaita no 10eur līdz 30eur mēnesī.

Vienā profilā var izveidot vairākus dažādus veikalus ar dažādu sortimentu.


Portāla noteikumi:

Reģistrējoties vietnē ani.lv pārdevējs dod savu piekrišanu ani.lv administrācijai izmantot savas preces reklamēšanai citos portālos ar mērķi piesaistīt jauno auditoriju.

Sadarbība tika noslēgta, ja pārdevējs ir ievietojis savas preces portālā ani.lv un tie ir publicēti mājas lapā, ar šo pārdevējs apstiprina, ka piekrīt portāla noteikumiem un atsevišķi līgums netiek sagatavots.

Ja pārdevējs vēlās pārtraukt sadarbību, tad par to informē portāla administrāciju, nosūtot informāciju no reģistrācijas brīža noradīta e-pasta un info@ani.lv.

Pēc šāda lūguma saņemšanas, ani.lv administrācija izņem no portāla pārdevēja preces, un nobloķē veikala lapu portālā 3 darba dienu laikā.

Analoģiski rīkojas arī ani.lv administrācija, nosūtot informāciju uz pārdevēja reģistrācijas laikā noradīto e-pastu.

Ani.lv administrācija var pārtraukt sadarbību ar veikalu ja:

1. Veikala pārstavji nereāgē uz saņemtiem pasūtījumiem vai īsziņām no pircējiem 3 dienu laikā.

2. Ani.lv administrācija nevar sazināties ar veikala pārstavji nedēļas laikā pa noradītiem telefoniem vai pa noradīto pie registrācijas e-pastu.

3. Tika saņemtas pamatotas un pierādītas sūdzības par prettiesisko veikala darbību.

4. Veikala pārstavja darbībā var negatīvi ietekmēt Ani.lv portāla reputācijai.

5. Rēķina neapmaksas gadījumā, ja veikala preces tiek publicētas par maksu.

Ani.lv administrācija, vismaz 15 dienas pirms stāšana spēkā publicē grozījumus noteikumiem portālā.

Preces portālā atspoguļojas pēc noklusējuma pēc cenas, augošā secībā. Lietotājs var manuāli mainīt attēlošanas iespējas, piemērojot dažādus filtrus.

Visas sūdzības tiek izskatītas pēc būtības, maksimāli īsos termiņos, saskaņā ar LR likumdošanu, un tikai ja tā ir attiecībā uz ani.lv kompetences jautājumiem, citos gadījumos informācija tiek pārsūtīta pārdevējam.

Visus strīdus risina sarunu ceļā. Ja strīdu neizdodas risināt sarunu ceļā, tas tiek risināts LR tiesību aktu noteiktā kartībā.

Strīdus starp pārdevēju un pircēju par preču kvalitāti, garantiju, piegādi un cenu iesaistītas puses risina neiesaistot ani.lv administrāciju.

Izņemot gadījumus, kad pārdevējs rīkojas prettiesiski un tas var skart citus pircējus, ka arī ietekmēt ani.lv reputāciju.